همکاری با ما

۴۰ جمله از ۴۵ کتاب مدیریت

5 Steps To Finding The Right Mentor For Your Business 310x165 - 40 جمله از 45 کتاب مدیریت

۴۰ جمله از ۴۵ کتاب مدیریت ۱- اجرا بزرگ‌ترین مساله مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگ‌ترین مانع موفقیت و بیش‌تر ناکامی‌هایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته می‌شود. ۲- شرکت‌هایی که برای کارهای درست وقف شده‌اند و برای مسوولیت‌های اجتماعی خود تعهدنامه‌ای دارند …

بیشتر بخوانید »