بایگانی/آرشیف روزانه: 26 آبان 1401

دانستن و ندانستن!

lfehzlfnkvgp 310x165 - دانستن و ندانستن!

در گرداب نادانی نادان : انسانی که هیچ نمیداند و خودش را علامه دهر میداند ، همیشه کور و کر و لال است و فقط فرصت سوزی میکند و حسرت برای خود انباشته مینماید. در جستجو دانش دانا : انسانی که با آگاهی از نداستن هایش در جستجوی دانش است …

بیشتر بخوانید »